უკანასკნელი გაჩერება

1976.     მუყაო,     ზეთი,     70x50     კერძო კოლექცია