წითელი მთები

1978     მუყაო     ტემპერა     32x25     კერძო კოლექცია