წითელი მთები

1978.     მუყაო,     ტემპერა,     32x25     კერძო კოლექცია