ტყე

2004     ტილო     ზეთი     55x40     კერძო კოლექცია