ლინა აბუაშვილი

1970               45x35x20     კერძო კოლექცია