სოფელი

2004.     ტილო,     ზეთი,     40x50     კერძო კოლექცია