შიშველი ქალი

1998     ქაღალდი     ტუში     25x30     კერძო კოლექცია