სანაპირო

1999.     ქაღალდი,     აკვარელი,     50x40     კერძო კოლექცია