რაში

1995.     ქაღალდი,     აკვარელი,     29x23     კერძო კოლექცია