პეიზაჟი

1961.     მუყაო, ტილო,     ზეთი,     35x25     კერძო კოლექცია