პეიზაჟი

1999     ქაღალდი     აკვარელი     35x17     კერძო კოლექცია