პეიზაჟი

1994.     ქაღალდი     აკვარელი     28x20     კერძო კოლექცია