პეიზაჟი

1984.     მუყაო, ტილო,     ზეთი,     27x35     კერძო კოლექცია