პეიზაჟი

1984     ქაღალდი     აკვარელი     35 x 27     კერძო კოლექცია