პეიზაჟი

1980     ქაღალდი     აკვარელი     27 x 17     კერძო კოლექცია