ორთაბრძოლა

1973     ტილო     ზეთი     70×50     კერძო კოლექცია