ნანა-დიმას დედა

1970     მუყაო, ტილო     ზეთი     25 X 50