მთები

1994.     ქაღალდი,     აკვარელი,     35x26     კერძო კოლექცია