მობანავენი

1970.     ტილო,     ზეთი,     100x65     კერძო კოლექცია