მამაკაცი ყაბალახით

1962     ქაღალდი     ფლომასტერი     30x25