უცნობი მოხუცის პორტრეტი

1948     ქაღალდი     ფანქარი     30x25     კერძო კოლექცია