ქსნის ციხის ლეგენდა

1987     ტილო     ზეთი     160 x 180