კომპოზიცია

1966     მუყაო     ზეთი     70x50     კერძო კოლექცია