კომპოზიცია

1966     ქაღალდი     აკვარელი     20x18     კერძო კოლექცია