კომპოზიცია

1990     ქაღალდი     ტემპერა     28x20     კერძო კოლექცია