კომპოზიცია

1984     ქაღალდი     ტემპერა     35x18     კერძო კოლექცია