კომპოზიცია

1998     ქაღალდი     აკვარელი     30x25     კერძო კოლექცია