კომპოზიცია

1970     ქაღალდი     ტემპერა     28 x 20