კომპოზიცია

1975     ქაღალდი     ტემპერა     30x18     კერძო კოლექცია