კომპოზიცია

2006     ქაღალდი     ტემპერა     60×50     კერძო კოლექცია