კიდევაც დაიზრდებიან (ესკიზი)

1995.     ქაღალდი,     აკვარელი,     50x40     კერძო კოლექცია