ხეობა

1999.     ქაღალდი,     აკვარელი,     30x25     კერძო კოლექცია