კენტავრი

1994     ქაღალდი     აკვარელი     25 X 17