ქალის პორტრეტი

1969.     ტილო,     ზეთი,     100x55     კერძო კოლექცია