ქალი ეროვნულ სამოსში

1994.     ქაღალდი,     აკვარელი,     27x30     კერძო კოლექცია