ილუსტრაცია

1987     ქაღალდი     აკვარელი          კერძო კოლექცია