გრემი

1961.     მუყაო,     აკვარელი,     30x37     კერძო კოლექცია