გიგა ლორთქიფანიძის პორტრეტი

1954     ქაღალდი     ფანქარი     25x20     კერძო კოლექცია