ფორმები პერსპექტივაში

1991.     მუყაო,     ზეთი,     50x35     კერძო კოლექცია