ეტიუდი ტილოსთვის ჭიდაობა

1952.     ტილო,     ზეთი,     75x45     კერძო კოლექცია