პეიზაჟი

1995     ქაღალდი     აკვარელი     50x40     კერძო კოლექცია