ნატურმორტი

1967     მუყაო     ტემპერა     50x40     კერძო კოლექცია