კომპოზიცია

2007     მუყაო     ზეთი     55x40     კერძო კოლექცია