კომპოზიცია

1985     ტილო     ზეთი     55x34     კერძო კოლექცია