კომპოზიცია

1989     ტილო     ზეთი     60x50     კერძო კოლექცია