თეთრი მთები

2006     ქაღალდი     ტემპერა     50x40     კერძო კოლექცია