კომპოზიცია

1970     მუყაო     ზეთი     50x35     კერძო კოლექცია